BẢNG GIÁ XE

Ford Transit 1.5 RS – 642.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit 1.5 VX – 594,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit 1.5 V – 544,000,000 VNĐ – Xem chi tiết


Ford Everest 1.5 TOP – 599,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Everest 1.5 – 559,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger 1.5 L – 903,000,000 VNĐXem chi tiết

Ford Ranger 1.5 G  –  831,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger 1.8 E – 763,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Fiesta 2018 – 1,203,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus 1.5 L – 1,073,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus 2018 – 1,003,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus 2018 – 963,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Explorer 2018 – 1,990,000,000 VNĐ – Xem chi tiết